Bestyrelsesarbejdet

Forældrebestyrelsen i Valhalla 

Som medlem af forældrebestyrelsen i Valhalla har vi fingeren på pulsen. Vi bliver inddraget i børnenes og pædagogernes daglige virke, og vi diskuterer alt fra kostpolitik til mangel på skiftetøj og institutionens åbningstid. Vi er talerøret for os forældre i forhold til institutionens ledelse og Dagtilbudsafdelingen på Vejle kommune.

Forældrebestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Som medlem sidder man en periode på 2 år og som suppleant er man på valg hvert år. Der er valg til bestyrelsen i april måned.

Der bliver afholdt mellem 4 og 6 møder årligt, hvor institutionen byder på lidt lækkert mad og drikke.

Bestyrelsesarbejdet består primært i at deltage i møderne, men vi hjælper bla. også med at arrangerer portrætfotografering og arbejdsdag på legepladsen. Der ud over kan der være debatmøder eller høringer med Dagtilbudsafdelingen. 

Godkendt af bestyrelsen maj 2016