Datoer for bestyrelsesmøder i 2019/20

Bestyrelsesmøde mandag d. 19. august 2019 kl. 17-20

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. november 2019 kl. 17-20

Bestyrelsesmøde onsdag d. 8. januar 2020 kl. 17-20

Bestyrelsesmøde torsdag d. 26. marts 2020 kl. 17-20, aflyst

Bestyrelsesmøde onsdag d. 24. juni 2020 kl. 17-20

Bestyrelsesvalg aflyst. Der kommer en ny dato.