Datoer for bestyrelsesmøder i 2020/21

Bestyrelsesvalg torsdag den 30. september 2021. kl. 19-21

Konstitueringsmøde onsdag den 13. oktober kl. 17-18

Bestyrelsesmøde d. 8. november 2021 kl. 17-19.30

Bestyrelsesmøde d. 25. januar 2022 kl. 17-19.30