Grønne Spirer

Grønne Spirer er Friluftsrådets landsdækkende grønne mærkningsordning for børneinstitutioner. Valhalla har gennem flere år arbejdet med natur projekter i forbindelse med Grønne Spirer samarbejdet. For at være berettiget til at få det grønne flag, som gives via Grønne Spirer arbejdet, skal institutionen hvert år gennem en længere periode arbejde med et natur projekt. Dette projekt skal beskrives og indsendes til godkendelse ved Friluftsrådet. Desuden skal der hvert år deltage to medarbejder fra institutionen på et af Friluftsrådets kurser.

Undersøgelser viser, at børn der opholder sig meget i naturen udvikler koncentrationsevne, samarbejdsvilje og opfindsomhed. Desuden er de mindre syge.

I Valhalla prioriterer vi udelivet højt. Vi har hvert forår et naturprojekt, som hele institutionen arbejder med. Dette er et forløb over 2-3 måneder, hvor der ugentligt arbejdes med emnet. Forløbet tilpasses børnenes udviklingsniveau. Ofte vælges temaet med udgangspunkt i emner, der optager børnene. Efter forløbets afslutning indsendes dokumentation til Friluftsrådet. Når vi modtager deres godkendelse af projektet, afsluttes forløbet med en flaghejsningsfest. Til denne fest kommer en repræsentant fra Friluftsrådet og hejser flaget. Herefter er der forskellige naturfaglige aktiviteter for alle børnene ude på legepladsen f.eks. eksperimenter, syltning af frugt og grønt og mad lavet på bål. Aktiviteterne tager udgangspunkt i det pågældende års tema.