Læs mere om Valhalla

Her på siden kan du læse mere om Valhalla vores struktur, vores fælles fokuspunkter og vores beliggenhed.

Hvem er vi

Valhalla er en aldersintegreret institution med ca. 45 vuggestuebørn og ca. 80 børnehavebørn. Institutionen er beliggende centralt i Vindinggård Center og består af to huse, som ligger ved siden af hinanden. I det ene hus, afdeling Midgård, går vuggestuebørnene og de yngste børnehavebørn. Her er der tre vuggestuegrupper og to grupper med de ældste vuggestuebørn samt de yngste børnehavebørn, vi kalder disse to grupper for mellemgruppen. I det andet hus, afdeling Udgård, går de ældste børnehavebørn.
Valhalla ligger placeret mellem et villakvarter og et butiksområde, med såvel dagligvare- og tøjbutikker som apotek, bager, cykelhandler mm.

Det pædagogiske personale består af pædagoger, pædagogmedhjælpere og studerende fra UCL samt PAU uddannelsen. Herudover har vi en køkkenleder, husassistent og en administrativ medarbejder ansat. Ledelsen består af en institutionsleder, en pædagogisk leder og en afdelingsleder.

Begge huse er indrettet med henblik på dynamiske lege- og læringsmiljøer. Vi har i Valhalla fokus på at styrke børnenes naturlige nysgerrighed gennem leg og læring. Vi forholder os undersøgende og eksperimenterende sammen med børnene. Gennem leg, rutiner og aktiviteter understøtter vi børnenes relationer og kreativitet og fremmer dermed læring.

I vuggestuen er børnene tilknyttet én af tre grupper. Det centrale i arbejdet med vuggestuebørnene er omsorg, nærvær og tryghed. Det er meget vigtigt for os, at børnene føler sig trygge i gruppen.
De tre grupper ligger i forlængelse af hinanden og børnene kan en del af dagen, bevæge sig mellem grupperne i det omfang, de ønsker. Der er et tæt samarbejde mellem personalet, hvilket bevirker, at børnene er trygge ved de fleste voksne i vuggestueafdelingen.

I Mellemgruppen tilknyttes børnene ligeledes én af to grupper. Der er et tæt teamsamarbejde mellem de to grupper. I teamet samarbejdes der om aktiviteter, ture mv.
Rummene er inddelt med forskellige lege- og læringsmiljøer, som inspirerer børnene til at bevæge sig mellem grupperne. Dette er også medvirkende til at danne relationer på tværs af grupperne. De voksne kender alle børnene i mellemgruppen.

I Udgård er børnene tilknyttet en fast spisegruppe, hvor børnenes primærpædagog er gennemgående, her samles børnene til alle måltider. Børnene er ikke tilknyttet et bestemt grupperum.
Udgård er indrettet med forskellige lege- og læringsmiljøer, og børnene kan bevæge sig frit mellem grupperummene, knytte venskaber på tværs og deltage i aktiviteter efter interesse eller behov.
Der er et meget tæt samarbejde mellem alt personalet i Udgård. Alle voksne kender alle børn. Aktiviteter/projekter planlægges og udføres i fællesskab og omfatter ofte alle børnene opdelt i mindre grupper.