Valhalla – et hus med fokus på leg og læring

Valhalla er en integreret institution med ca. 45 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Institutionen er beliggende meget centralt i Vindinggård Center. Valhalla består af to huse, som ligger lige ved siden af hinanden. I det ene hus, afdeling Midgård, går vuggestuebørnene og de yngste børnehavebørn. I det andet hus, afdeling Udgård, går de ældste børnehavebørn. Vi har to store fantastiske legepladser med bl.a. skovareal og bålhus.

Begge huse er indrettet med forskellige lege- og læringsmiljøer. Vi har i Valhalla fokus på at styrke børnenes naturlige nysgerrighed gennem leg og læring. Vi forholder os undersøgende og eksperimenterende sammen med børnene. Gennem leg og aktiviteter understøtter vi børnenes kreativitet.

Vi prioriterer højt at Valhalla er et godt og trygt sted at være, et sted hvor børnene føler sig set, mødt og værdsat. Et mål om at styrke børnenes venskaber er grundlaget for vores opdeling af børnene i de enkelte grupper og rummenes indretning.

Kerneopgaven i Valhalla - At bidrage til et godt børneliv hvor trivsel, udvikling, sundhed, dannelse og læring er i fokus.