Inklusion

I Valhalla har vi prioriteret at inklusionsmidlerne financierer til AKT funktionen, samt funktionen for sprogansvarlige

Anvendelse af inklusionsmidler

AKT funktionerne varetages af den pædagogiske leder - 6 timer ugentligt foruden 10 børnetimer og afdelingsleder - 15 timer ugentligt foruden 15 børnetimer. Dette betyder at AKT timer tilføres ud over normeringen, særligt ift. arbejdet med tidlig opsporing og indsats, samt udvikling af praksis for børn i udsatte positioner. Vi har 3 sprogansvarlige der alle har gennemført sprogpakken.

De 3 sprogansvarlige, de 2 AKT medarbejdere, pædagogisk rådgiver og leder udgør ressourceteamet i Valhalla.
Endvidere afholdes der 10 årlige prioriterings- og koordineringsmøder med AKT medarbejderne og pædagogisk rådgiver fra TCBU – varighed 1-2 timer med efterfølgende opfølgning på lederteammøde. Endvidere har vi sparringsmøder og stue/afdelingsmøder, hvor relevante ressourcemedarbejdere deltager i henhold til den specifikke opgave.

AKT ansvarlige deltager desuden på konsultations- og opfølgningsmøder med TCBU, der udover deltager sprogansvarlige hvor dette skønnes nødvendigt.