Fokuspunkter Midgård

Her kan se se vores fokuspunkter for Midgård

Midgård

Vores pædagogiske målsætning i Valhalla er at biddrage til, at støtte børnene til at blive mere selvhjulpne og robuste. I Midgård arbejder vi med følgende:

 • Støtte barnet i selv at klæde sig af og på (vigtigt at barnet har tøj på der gør det muligt, undgå så vidt muligt trykknapper medmindre det er bodystocking, giv gerne det større barn to-delt undertøj på).
 • Lære barnet at øse mad op, smøre brød og hælde vand/mælk op mm.
 • Give barnet mulighed for at udvikle sig, ved at lade det gå selv, selv kravle op på stolen m.m.
 • Vi benævner vores handlinger for at give barnet en forståelse for: ”først gør vi”, ”bagefter” og ”til sidst”.
 • Støtte barnet i at danne relationer med andre børn – vise barnet værdien i at lege med flere forskellige. Samt lære dem de sociale spilleregler. Lære barnet at dele med andre f.eks. legetøj.
 • Lære barnet at vente på tur og være en del af en gruppe.
 • Lære barnet at håndtere/løse konflikter, bl.a. ved at sige fra, samt hjælpe barnet til en forståelse for andres følelser.
 • Udvide barnets sproglige kompetencer og ordforråd ved at fortælle rim og remser, læse bøger og tale om det der læses, spille spil hvor der tales om spillet/billeder, synge sange samt sætte ord på det vi ser, oplevelser og følelser.
  - Fokus på dialog m. barnet. Øve turtagning i dialogen (barnet og den voksne skiftes til at sige noget).
  - Fokus på at lade barnet komme til orde og give det god tid til at svare.
 • Tal med barnet om former, farver og tal.
 • Tale med det større barn om årstider, ugedage og døgnets rytme. Tale med barnet om vejret.
 • Øve barnet i at forstå og efterleve en besked.
 • Støtte barnet i at sige farvel til forældrene om morgenen.
 • Lære/støtte det større barn at søge hjælp når noget bliver for svært.
 • Støtte det større barn til en begyndende interesse for bogstaver, tal og mængder.
 • Lære barnet at holde fast i samt fordybe sig f.eks. i leg, en aktivitet, højtlæsning eller til en samling.
 • Støtte barnets grovmotoriske udvikling ved at gå eller cykle, gå op og ned ad bakker, holde balancen m.m.
 • Støtte barnets finmotoriske udvikling ved at øve det i at holde på en blyant, lægge puslespil, spise ærter med fingrene mm., hos det større barn øves desuden at klippe, lave perleplader mm.
 • Støtte barnets kreativitet og nysgerrighed – vær undersøgende sammen med barnet.
 • Giv barnet mulighed for at udforske naturen f.eks. grave efter dyr også selvom det bliver beskidt.
 • Støtte barnet i toiletbesøg, lære barnet at vaske hænder efter toiletbesøg og før måltider (generel hygiejne).
 • Lære det større barn at håndtere skuffelser og afvisninger, samt lytte til andre.
 • Lære det større barn at holde styr på egne ting (tøj, legetøj mv.) – også på rummet i garderoben.
 • Lade barnet hjælpe til med daglige gøremål.

Vi vil meget gerne, at I som forældre støtter op om dette arbejde ved også at øve ovenstående hjemme :)