Digital strategi

Dagtilbud i Vejle Kommune har udarbejdet en strategi ”Digitalt – det er for børn” (vedlagt), som skal sikre en fælles retning for, hvordan der arbejdes med digitale medier på hele dagtilbudsområdet.

Strategien har følgende overordnede mål:

 • Digitale medier er en integreret del af det pædagogiske arbejde
 • Børnene er aktive digitale brugere og får digital dannelse
 • Digitale medier styrker fællesskabet – vi får forældrene på banen
 • Vi er i øjenhøjde med den digitale udvikling

Valhallas digitale strategi tager udgangspunkt i de overordnede mål. Vi bruger i Valhalla teknologien og de digitale medier, som en integreret del af den pædagogiske praksis. Vi er bevidste om hvordan, hvornår og hvorfor vi inddrager de digitale medier i det pædagogiske arbejde. Sammen med børnene forholder vi os undersøgende, nysgerrige og legende. Når et projekt planlægges forholder pædagogerne sig til, hvordan og i hvilket omfang teknologien og de digitale medier inddrages (indskrives i projektbeskrivelse).

De digitale medier bruges primært sammen med voksne til at understøtte læring, til leg eller dokumentation.

Følgende er eksempler på, hvordan teknologien de digitale medier indgår i den pædagogiske praksis:

 • Søge viden f.eks. beskrivelse eller filmklip af emner, der arbejdes med
 • Gøre analoge lege/billeder interaktive
 • Visualisering af fortællinger
 • Visualisering af aktiviteter, traditioner og struktur i hverdagen
 • Understøttelse af sprogarbejdet
 • Dokumentation: videoklip, piccollage, foto, book creator, beskrivelser af aktiviteter
 • Interaktive lege: skattejagt, vendespil, gemmeleg, fangeleg, fotosafari, my talking pet osv.
 • Musik- og bevægelses aktiviteter
 • Skabe rum i rummet (f.eks. hvis et barn har behov for ro og har svært ved at fordybe sig)
 • Understøtte arbejdet med børn med særlige behov
 • Bruge projektor til visuelle oplevelser og lege

Vi betragter arbejdet med teknologien og de digitale medier som en kontinuerlig udviklingsproces, hvor vi inspireres af nye tiltag samt forholder os kritisk til brugen. Den digitale strategi evalueres løbende.